Home
  < - - - All photos and content copyright © 2023 Marijke Kanters - All rights reserved. No use allowed without written permission. - - - > LinksHYMENOPTERA

BIJEN - HOMMELS


BEES - HONEYBEES


BIENEN - HUMMELN


ANDRENIDAEZANDBIJEN

MINING BEES

SANDBIENENANDRENA
-Zandbijen
-Mining bees
-SandbienenAndrena agilissima
-Blauwe zandbij
-
-Blauschillernde Sandbiene
Groeve 't Rooth 21-05-2011
Andrena agilissima
-Blauwe zandbij
-
-Blauschillernde Sandbiene
Groeve 't Rooth 21-05-2011
Andrena agilissima
-Blauwe zandbij
-
-Blauschillernde Sandbiene
Groeve 't Rooth 21-05-2011
Andrena barbilabris
-Witbaardzandbij
-
-
Tongerense heide 05-04-2010
Andrena barbilabris
-Witbaardzandbij
-
-
Texel(De Koog) 06-05-2017
Andrena carantonica
-Meidoornzandbij
-Chocolate mining bee
-Schottische Erdbiene
Stoutenburg 22-04-2016
Andrena carantonica
-Meidoornzandbij
-Chocolate mining bee
-Schottische Erdbiene
Stoutenburg 22-04-2016
Andrena carantonica
-Meidoornzandbij
-Chocolate mining bee
-Schottische Erdbiene
Park Schothorst 23-04-2016
Andrena carantonica
-Meidoornzandbij
-Chocolate mining bee
-Schottische Erdbiene
Park Schothorst 23-04-2016
Andrena carantonica
-Meidoornzandbij
-Chocolate mining bee
-Schottische Erdbiene
Park Schothorst 23-04-2016
Andrena cineraria
-Asbij
-Ashy mining bee
-Aschgraue Sandbiene
Korenburgerveen 25-04-2013
Andrena cineraria
-Asbij
-Ashy mining bee
-Aschgraue Sandbiene
Korenburgerveen 25-04-2013
Andrena florea
-Heggenrankbij
-
-Zaunrüben-Sandbiene
Camerig 18-05-2011
Andrena haemorrhoa
-Roodgatje
-Early mining bee
-Rotschopfige Sandbiene
Boswachterij Staphorst 17-04-2010
Andrena proxima
-Fluitenkruidbij
-
-Verwandte Sandbiene
Turfkoelen 08-06-2013
Andrena proxima
-Fluitenkruidbij
-
-Verwandte Sandbiene
Turfkoelen 08-06-2013
Andrena vaga
-Grijze zandbij
-
-Weidensandbiene
Tongerense heide 05-04-2010
Andrena vaga
-Grijze zandbij
-
-Weidensandbiene
De Wyldemerk 21-04-2013

Andrena vaga
-Grijze zandbij
-
-Weidensandbiene
Curfsgroeve 18-05-2013
APIDAEBIJEN - HOMMELS

BEES - BUMBLEBEES

BIENEN - HUMMELNANTHOPHORA
-Sachembijen
-Mining bees
-PelzbienenAnthophora furcata
-Andoornbij
-
-Waldpelzbiene
De Meinweg - Vlodropstation 17-06-2012
Anthophora furcata
-Andoornbij
-
-Waldpelzbiene
De Meinweg - Vlodropstation 17-06-2012
APIS
-Honingbijen
-Honey bees
-Honigbienen

Apis mellifera
-Honingbij
-Honey bee
-Honigbiene
Nieuwegein 07-05-2013
Apis mellifera
-Honingbij
-Honey bee
-Honigbiene
Nieuwegein 07-05-2013
Apis mellifera
-Honingbij
-Honey bee
-Honigbiene
Park Schothorst 23-04-2016
Apis mellifera
-Honingbij
-Honey bee
-Honigbiene
Park Schothorst 23-04-2016


BOMBUS
-Hommels
-Bumblebees
-HummelnBombus bohemicus
-Tweekleurige koekoekshommel
-Gypsy cuckoo-bee
-Angebundene Kuckuckshummel
Boswachterij Staphorst 24-04-2010
Bombus bohemicus
-Tweekleurige koekoekshommel
-Gypsy cuckoo-bee
-Angebundene Kuckuckshummel
Geuldal 21-06-2010
Bombus pascuorum
-Akkerhommel
-Common carder bumblebee
-Ackerhummel
Boswachterij Staphorst 24-04-2010
Bombus pascuorum
-Akkerhommel
-Common carder bumblebee
-Ackerhummel
Park Schothorst 23-04-2016
Bombus sylvestris
-Vierkleurige koekoekshommel
-Four-coloured cuckoo-bee
-Wald-Kuckuckshummel
Onderste-Bovenste bos 23-05-2011
Bombus c.f. terrestris
-Aardhommel
-Buff-tailed bumblebee
-Dunkle Erdhummel
Savelsbos 25-05-2011
EUCERA
-Langhoornbijen
-Long-horned bees
-LanghornbienenEucera longicornis
-Gewone langhoornbij
-Long-horned bee
-Juni-Langhornbiene
Curfsgroeve 29-05-2015
Eucera longicornis
-Gewone langhoornbij
-Long-horned bee
-Juni-Langhornbiene
Curfsgroeve 29-05-2015
NOMADA
-Wespbijen
-Cuckoo bees
-WespenbienenNomada alboguttata
-Bleekvlekwespbij
-
-
Boswachterij Staphorst 17-04-2010
Nomada fabriciana
-Roodzwarte dubbeltand
-Fabricius' nomad
-
Walem 15-06-2013
Nomada flava
-Gewone wespbij
-Tricoloured nomad
-
Boswachterij Staphorst 24-04-2010
Nomada lathburiana
-Roodharige wespbij
-Lathbury's nomad
-Rothaarige Wespenbiene
Boswachterij Staphorst 17-04-2010
Nomada lathburiana
-Roodharige wespbij
-Lathbury's nomad
-Rothaarige Wespenbiene
De Meinweg 11-04-2012
Nomada panzeri
-Sierlijke wespbij
-Panzer's nomad
-
Platte bosch 28-05-2014Nomada panzeri
-Sierlijke wespbij
-Panzer's nomad
-
Platte bosch 28-05-2014
Nomada ruficornis
-Gewone dubbeltand
-Fork-jawed nomad
-Gespaltene Wespenbiene
Stoutenburg 22-04-2016
Nomada ruficornis
-Gewone dubbeltand
-Fork-jawed nomad
-Gespaltene Wespenbiene
Stoutenburg 22-04-2016


COLLETIDAECOLLETES
-Zijdebijen
-Plasterer bees
-SeidenbienenColletes cunicularius
-Grote zijdebij
-Mining bee
-Frühlings- Seidenbiene
Hulshorsterzand 11-04-2016
Colletes cunicularius
-Grote zijdebij
-Mining bee
-Frühlings- Seidenbiene
Hulshorsterzand 11-04-2016
HYLAEUS
-Maskerbijen
-Solitary bees
-MaskenbienenHylaeus c.f. confusus
-Poldermaskerbij
-
-
De Meinweg - Melickerven 19-06-2012
Hylaeus c.f. confusus
-Poldermaskerbij
-
-
De Meinweg - Melickerven 19-06-2012

HALICTIDAELASIOGLOSSUM
-Groefbijen
-Small solitary bees
-Furchenbienen
Lasioglossum calceatum
-Gewone geurgroefbij
-
-Gemeine Furchenbiene
Somerense heide 21-09-2009SPHECODES
-Bloedbijen
-Small solitary bees
-Blutbienen
Sphecodes albilabris
-Grote bloedbij
-
-Blutbiene
Hulshorsterzand 11-04-2016
MEGACHILIDAEANTHIDIELLUM
-Harsbijen
-Potter bees
-Harzbienen


Anthidiellum strigatum
-Kleine harsbij
-
-Kleine Harzbiene
De Meinweg - Melickerven 19-06-2012
Anthidiellum strigatum
-Kleine harsbij
-
-Kleine Harzbiene
De Meinweg - Luzenkamp 26-06-2012
Anthidiellum strigatum
-Kleine harsbij
-
-Kleine Harzbiene
Savelsbos 06-07-2016